0
Tips

ต่ออายุวีซ่าแคนาดา แบบ CAN+ , Visitor Visa

วีซ่าชั่วคราวของแคนาดาแบบ CAN+ คืออะไร

หากคุณเคยเดินทางเข้าประเทศแคนาดาใน 10 ปีที่ผ่านมา และยังมีวีซ่า USA ที่ยังไม่หมดอายุ คุณอาจจะขอวีซ่าชั่วคราว หรือวีซ่าท่องเที่ยว เข้าประเทศแคนาดาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโปรแกรมกวีซ่า CAN+ ซึ่งหากต้องการความสะดวกที่สุด ให้กรอกใบสมัคร Online เมื่อใบสมัครผ่านการพิจารณาจึงนำพาสปอร์ตและเข้าไปสแกนลายนิ้วมือ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหลายรอบ

ทำไมต้องวีซ่า CAN+

หากคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอวีซ่าโปรแกรม CAN+ คุณไม่ต้องเตรียมเอกสารกองโตเพื่อยื่นขอวีซ่า และการอนุมัติวีซ่าจะรวดเร็วมาก อาจจะได้รับอนุมัติภายใน 1-3 วัน

การขอวีซ่าระบบนี้ใช้ใบสมัครพิเศษอื่นใดหรือไม่ สมัครด้วยช่องทางไหน

ไม่มี การสมัครระบบนี้ใช้ช่องทางการสมัครปกติ เช่นเดียวกับการขอวีซ่าชั่วคราวครั้งแรก

ถ้าไม่ต้องกรอกใบสมัครอื่นๆเพิ่มเติม สำหรับ CAN+ ทางแคนาดาจะทราบได้อย่างไรว่าท่านมีคุณสมบัติของโปรแกรม CAN+

เมื่อคุณกรอกแบบสอบถามขณะที่สมัคร visa ออนไลน์ หากตอบคำถามครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ ระบบจะจัดใบสมัครของคุณให้อยู่ในสถานะใบสมัคร CAN+ และลิสต์รายการเอกสารที่คุณต้องใช้ประกอบการสมัครมาให้

แต่ถ้าคุณต้องการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ก็ทำได้ โดยคุณต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่รับเอกสารว่า คุณมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอวีซ่าโปรแกรม CAN+ ซึ่งคุณจะต้องเตรียมเอกสารที่พิสูจน์ด้วยว่า คุณมีคุณสมบัติจริง เช่น
– Travel history
– Valid US visa

ต้องใช้เอกสารอะไรยืนยันบ้างในการขอวีซ่าแบบ CAN+

ใช้หลักฐานว่าคุณได้เดินทางเข้าประเทศแคนาดามาแล้ว ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา เช่นตราประทับในพาสปอร์ต Boarding pass และพาสปอร์ตเล่มที่มีวีซ่า USA ที่ยังไม่หมดอายุ

หากกำลังดำเนินการขอวีซ่า USA อยู่ สามารถขอวีซ่า CAN+ ได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องรอให้ได้รับวีซ่า USA ก่อน

หากมีวีซ่า USA ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ยังไม่เคยเดินทางเข้า USA จะใช้ได้ไหม

ใช้ได้ วีซ่า USA ที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้ได้ แม้จะยังไม่เคยใช้เดินทางเข้าประเทศอเมริกา

มีวีซ่า USA ที่ยังไม่หมดอายุ แต่อยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่า ใช้ได้หรือไม่

ใช้ได้

วีซ่า USA เพิ่งหมดอายุได้ 1 เดือน จะใช้กับ โปรแกรม CAN+ ได้หรือไม่

ไม่ได้ ขณะที่ยื่นขอ VISA แบบ CAN+ สถานะ USA Visa ต้องยังไม่หมดอายุเท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องยื่นใบสมัครตามปกติ

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า CAN+ แตกต่างจากขอวีซ่าแคนาดาปกติหรือไม่

ไม่แตกต่างกัน คุณชำระเพียงค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ ดูค่าธรรมเนียม และชำระเงินได้ที่ cic.gc.ca หรือ vfsglobal.ca

อย่าลืมว่าปัจจุบันมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คือ Bio scanning

Tips

ในแบบสอบถามที่คุณกรอก จะไม่มีตัวเลือกให้ว่าคุณจะขอวีซ่าแบบ CAN+ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติและออกรายการเอกสารที่ต้องเตรียมให้คุณเอง ซึ่งอาจจะขอเอกสารแบบปกติทุกรายการ หรือขอเอกสารแบบ CAN+ ก็ได้ เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม เช่น ใบสมัคร IMM5257 และ ข้อมูลของครอบครัว IMM 5707 รวมทั้งรูปถ่าย สำเนาพาสปอร์ต และสำเนาวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ ถ้าระบุขอเอกสารเพียงเท่านี้คือคุณผ่านเกณฑ์นี้แล้ว แต่ทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์เพื่อขอวีซ่าแบบ CAN+ ก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าคุณจะได้รับวีซ่า 100% หลังจากยื่นเอกสารตามที่กำหนดมาแล้วก็ยังต้องรอการพิจารณาการสมัคร เพียงแต่เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาจะน้อยลงเท่านั้น

ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแจ้ง สำหรับท่านที่มีคุณสมบัติการขอวีซ่าชั่วคราว CAN+ เท่านั้น โดยทางปฏิบัติ วิธีการสมัคร และค่าธรรมเนียม คงต้องดำเนินการตามปกติ อ่านรีวิวได้ที่ http://thaiagon.com/?p=1894

อ้างอิงและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซท์การขอวีซ่าของแคนาดา cic.gc.ca

No Comments

    Leave a Reply